BYGG A - BIRKELAND

BYGG A - BIRKELAND

 

Bolig nrStatusBRAP-romPlantegningInnskuddFelleskost. pr. mnd.FellesgjeldTotalpris

>>>>>>>>>>>>>>>>>

Bolig 1 Solgt 98,7 m2 98,7 m2 Se plantegning 2 900 000 8 320 2 900 000 5 800 000
Bolig 2 Solgt 85,2 m2 85,2 m2 Se plantegning 2 500 000 7 330 2 500 000 5 000 000
Bolig 3 Solgt 35,0 m2 35,0 m2 Se plantegning 1 145 000 3 860 1 145 000 2 290 000
Bolig 4 Solgt 85,2 m2 85,2 m2 Se plantegning 2 450 000 7 260 2 450 000 4 900 000
Bolig 5 Solgt 99,4 m2 99,4 m2 Se plantegning 2 700 000 8 040 2 700 000 5 400 000
Bolig 6 Solgt 98,8 m2 98,8 m2 Se plantegning 3 000 000 8 470 3 000 000 6 000 000
Bolig 7 Solgt 85,2 m2 85,2 m2 Se plantegning 2 600 000 7 480 2 600 000 5 200 000
Bolig 8 Solgt 57,8 m2 57,8 m2 Se plantegning 1 550 000 5 120 1 550 000 3 100 000
Bolig 9 Solgt 85,4 m2 85,4 m2 Se plantegning 2 550 000 7 410 2 550 000 5 100 000
Bolig 10 Solgt 99,3 m2 99,3 m2 Se plantegning 2 800 000 8 190 2 800 000 5 600 000
Bolig 11 Solgt 98,7 m2 98,7 m2 Se plantegning 3 100 000 8 620 3 100 000 6 200 000
Bolig 12 Solgt 85,0 m2 85,0 m2 Se plantegning 2 700 000 7 630 2 700 000 5 400 000
Bolig 13 Solgt 57,8 m2 57,8 m2 Se plantegning 1 650 000 5 270 1 650 000 3 300 000
Bolig 14 Solgt 85,1 m2 85,1 m2 Se plantegning 2 650 000 7 560 2 650 000 5 300 000
Bolig 15 Solgt 99,3 m2 99,3 m2 Se plantegning 2 900 000 8 340 2 900 000 5 800 000
Bolig 16 Solgt 110,5 m2 110,5 m2 Se plantegning 3 675 000 9 820 3 675 000 7 350 000
Bolig 17 Solgt 88,6 m2 88,6 m2 Se plantegning 3 050 000 8 260 3 050 000 6 100 000
Bolig 18 Solgt 120,3 m2 120,3 m2 Se plantegning 3 600 000 9 990 3 600 000 7 200 000

Bolig 1

Status: SOLGT

BRA: 98,7 m2

P-rom: 98,7 m2

Innskudd: 2 900 000

Felleskost pr. mnd.: 8 320

Fellesgjeld 50%: 2 900 000

Totalpris: 5 800 000

Se plantegning her

Bolig 2

Status: SOLGT

BRA: 85,2 m2

P-rom: 85,2 m2

Innskudd: 2 500 000

Felleskost pr. mnd.: 7 330

Fellesgjeld 50%: 2 500 000

Totalpris: 5 000 000

Se plantegning her

Bolig 3

Status: Ledig

BRA: 35,0 m2

P-rom: 35,0 m2

Innskudd: 1 145 000

Felleskost pr. mnd.: 3 860

Fellesgjeld 50%: 1 145 000

Totalpris: 2 290 000

Se plantegning her

Bolig 4

Status: SOLGT

BRA: 85,2 m2

P-rom: 85,2 m2

Innskudd: 2 450 000

Felleskost pr. mnd.: 7 260

Fellesgjeld 50%: 2 450 000

Totalpris: 4 900 000

Se plantegning her

Bolig 5

Status: SOLGT

BRA: 99,4 m2

P-rom: 99,4 m2

Innskudd: 2 700 000

Felleskost pr. mnd.: 8 040

Fellesgjeld 50%: 2 700 000

Totalpris: 5 400 000

Se plantegning her

Bolig 6

Status: SOLGT

BRA: 98,8 m2

P-rom: 98,8 m2

Innskudd: 3 000 000

Felleskost pr. mnd.: 8 470

Fellesgjeld 50%: 3 000 000

Totalpris: 6 000 000

Se plantegning her

Bolig 7

Status: SOLGT

BRA: 85,2 m2

P-rom: 85,2 m2

Innskudd: 2 600 000

Felleskost pr. mnd.: 7 480

Fellesgjeld 50%: 2 600 000

Totalpris: 5 200 000

Se plantegning her

Bolig 8

Status: SOLGT

BRA: 57,8 m2

P-rom: 57,8 m2

Innskudd: 1 550 000

Felleskost pr. mnd.: 5 120

Fellesgjeld 50%: 1 550 000

Totalpris: 3 100 000

Se plantegning her

Bolig 9

Status: SOLGT

BRA: 85,4 m2

P-rom: 85,4 m2

Innskudd: 2 550 000

Felleskost pr. mnd.: 7 410

Fellesgjeld 50%: 2 550 000

Totalpris: 5 100 000

Se plantegning her

Bolig 10

Status: SOLGT

BRA: 99,3 m2

P-rom: 99,3 m2

Innskudd: 2 800 000

Felleskost pr. mnd.: 8 190

Fellesgjeld 50%: 2 800 000

Totalpris: 5 600 000

Se plantegning her

Bolig 11

Status: SOLGT

BRA: 98,7 m2

P-rom: 98,7 m2

Innskudd: 3 100 000

Felleskost pr. mnd.: 8 620

Fellesgjeld 50%: 3 100 000

Totalpris: 6 200 000

Se plantegning her

Bolig 12

Status: Solgt

BRA: 85,0 m2

P-rom: 85,0 m2

Innskudd: 2 700 000

Felleskost pr. mnd.: 7 630

Fellesgjeld 50%: 2 700 000

Totalpris: 5 400 000

Se plantegning her

Bolig 13

Status: Solgt

BRA: 57,8 m2

P-rom: 57,8 m2

Innskudd: 1 650 000

Felleskost pr. mnd.: 5 270

Fellesgjeld 50%: 1 650 000

Totalpris: 3 300 000

Se plantegning her

Bolig 14

Status: Solgt

BRA: 85,1 m2

P-rom: 85,1 m2

Innskudd: 2 650 000

Felleskost pr. mnd.: 7 560

Fellesgjeld 50%: 2 650 000

Totalpris: 5 300 000

Se plantegning her

Bolig 15

Status: Solgt

BRA: 99,3 m2

P-rom: 99,3 m2

Innskudd: 2 900 000

Felleskost pr. mnd.: 8 340

Fellesgjeld 50%: 2 900 000

Totalpris: 5 800 000

Se plantegning her

Bolig 16

Status: SOLGT

BRA: 110,5 m2

P-rom: 110,5 m2

Innskudd: 3 675 000

Felleskost pr. mnd.: 9 820

Fellesgjeld 50%: 3 675 000

Totalpris: 7 350 000

Se plantegning her

Bolig 17

Status: SOLGT

BRA: 88,6 m2

P-rom: 88,6 m2

Innskudd: 3 050 000

Felleskost pr. mnd.: 8 260

Fellesgjeld 50%: 3 050 000

Totalpris: 6 100 000

Se plantegning her

Bolig 18

Status: SOLGT

BRA: 120,3 m2

P-rom: 120,3 m2

Innskudd: 3 600 000

Felleskost pr. mnd.: 9 990

Fellesgjeld 50%: 3 600 000

Totalpris: 7 200 000

Se plantegning her