Etiske retningslinjer

Jernverkstomta Utbygging AS – Vannfrontenpark har utarbeidet et etisk regelverk. Regelverket er ment som et sett av normer og prinsipper til veiledning for Jernverkstomta Utbygging AS – Vannfrontenpark sin virksomhet.